Soorten oud papier

Voor het maken van nieuw papier en karton zijn verschillende soorten oudpapier nodig. Hiervoor wordt oudpapier en -karton ingezameld en gescheiden. Ingezameld gekleurd papier en karton krijgen een andere toepassing dan wit, bedrukt of beschreven kantoorafval. Het oudpapier bevat vezels die gemiddeld nog zesmaal opnieuw kunnen worden gebruikt om papier te vervaardigen. Hierna zijn de vezels te kort om nog bruikbaar te zijn. Er zijn een tweetal oudpapier en -kartonstromen te onderscheiden:

 

  • Post Industrial Waste (PIW) Dit soort oudpapier is al dan niet bedrukt papier van kantoren, winkels, diensten en de industrie. Denk aan afval van drukkerijen, snijafval bij de papiergroothandel of ingezameld oudpapier van kantoren. Dit papier is niet vervuild en in een aantal gevallen onbedrukt. Het is zeer geschikt voor hergebruik.

 

  • Post Consumer Waste (PCW) Het ingezamelde (bedrukte) huishoudelijke papier en karton wordt Post Consumer Waste genoemd. Ook deze oudpapier en -kartonsoort is geschikt voor hergebruik. Het is gemengd papier en karton en wordt vaak op kleur en soort gesorteerd, zoals naar verpakkingen en kranten of tijdschriften.

Contact

info@weloverecycled.nl

https://weloverecycled.nl

020 5 200 262

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

 

Over WeLoveRecycled

SOCIAL MEDIA